Enhagen Labradoodle

WALA
Worldwide Australian Labradoodle Association


WALA är en internationell organisation för ”Multigeneration Australian Labradoodles”. För att få bli medlem i WALA och för att kunna registrera sina hundar i organisationen behöver hundarna genomgå hälsotester, bl.a. höftröntgen, knän, ögonlysning, DNA-test för att utesluta ärftliga och genetiska sjukdomar. När du köper en Australian Labradoodle från en WALA-ansluten uppfödare så har du en säkerhet i att alla avelshundar är hälsotestade och godkända. De omfattande hälsotester som vi utför syftar till en ansvarsfull avel med fokus på hälsa.